Fablab7

Vooralsnog zijn er geen nieuwe cursussen ingepland i.v.m. inhalen van cursussen en workshops van het voorjaar en de renovatie van de Vlampijpateliers die begin volgend jaar gepland staat.