Home

In het najaar van 2020 worden de cursussen ingehaald die dit voorjaar zijn afgebroken i.v.m Covid-19. 

Daarnaast staat er begin volgend jaar een renovatie van de Vlampijpateliers op stapel. Hierdoor zijn er voorlopig geen nieuwe cursussen of workshops ingepland.